Welkom bij J'accuse
 WB01389_1.gif (104 bytes) - - - - B e g i n  1 9 6 9 

werd in Amsterdam het comite J'accuse opgericht. De naam was uiteraard ontleend aan de gelijknamige publicatie waarmee Emile Zola (1840 - 1902) zeventig jaar eerder het

wereldgeweten wakker riep ten gunste van de Franse officier Dreyfus. De joodse kapitein was het slachtoffer geworden van een door antisemitische motieven gedreven rechtbank.

Dat racisme, discriminatie, onderdrukking van mensenrechten, rechtsverkrachting, ondanks Zola's hartekreet de wereld voor een belangrijk deel zijn blijven regeren - ook nadat

de Tweede Wereldoorlog er de allerellendigste gevolgen van had getoond - is een duidelijke zaak.

 

 

26.000 Gezichten
 


 

Het comité J'accuse

werd gesticht om de jaarlijkse dodenherdenking op 4 mei niet te laten verworden tot een obligate overheidsgebeurtenis, maar om die dag via een "alternatieve" herdenking aan te grijpen als een moment van gewetensonderzoek over de talloze vormen van onderdrukking en racisme, die grote delen van de wereld nog steeds kenmerken. De strijd van diegenen die elk jaar op de 4e mei worden herdacht is niet afgelopen, nog steeds worden op verscheidene plaatsen in de wereld de mensenrechten geschonden, en het protest van het verzet uit de jaren 1940-1945 geldt ook nu nog.

 De oorsprong

ligt bij de samenwerkende leden van organisaties als het Comité Zuid-Afrika, Angola Comité, comité Vrij Griekenland, Democratie voor Spanje, Comité Waakzaamheid, Pax Christi, ASVA, Hervormde Jeugdraad en politieke jongerenorganisaties. De eerste 4 mei-bijeenkomst werd zo'n succes dat men besloot het comité om te zetten in een stichting en van de 4 mei-bijeenkomsten een traditie te maken. Daarnaast liet J'accuse van zich horen als daar reden toe was. In de loop van de jaren werkten mensen uit vele actiegroepen en organisaties samen in de stichting, en werden ook bijeenkomsten samen met andere groepen georganiseerd.

 Hoe nu verder...

Na twintig jaar bijeenkomsten koos J'accuse voor een andere werkwijze. Er zijn 46 korte videofilms gemaakt waarin journalisten mensen met belangwekkende ideeën interviewden. Deze films werden uitgezonden door de RVU en AT5. Sinds 1997 wil J'accuse gebruik maken van de nieuwe mogelijkheden die er inmiddels zijn, zoals het Internet. In ons archief vindt u transscripties van een aantal van deze interviews:

 Affiches

Hier vindt u de affiches van Opland met de programma's van onze bijeenkomsten.

 Opinie

Hier worden door J'accuse artikelen geplaatst die wij van belang vinden om er kennis van te nemen. Dit betekent niet dat wij het met de inhoud van alle artikelen eens zijn.

 Plaats een oproep

Groepen die niet beschikken over een eigen website, willen misschien wel aankondigingen, oproepen, mededelingen etc. verspreiden onder een breed publiek. J'accuse wil dergelijke groepen daartoe mogelijkheden bieden. Wie gebruik wil maken van onze website, kan contact opnemen met onze secretaris Jef Coopmans, telefoon 0343-491806 of e-mail secretariaat@j-accuse.nl.

[ top | e-mail postbus@j-accuse.nl ]


 
 O p i n i e