WB01388_.gif (106 bytes)verzicht bijeenkomsten van J'accuse
4 mei 1969

H. Wielek - De doden herdenken? Theun de Vries - De beste jaren van ons leven Prof. W.H. Nagel - De oorlog - een natuurramp? Antonio de Montero (Portugal) - Waarom heb ik mijn land verlaten? Zo heeft Agosto Ibarolla zijn gevangenis gezien (dia's). Prof. dr J. Verkuyl - De kerk anno 1969. Peter Blanker zingt. Lino Calle (Spanje) - Waarom heb ik mijn land verlaten? Spaanse gevangenissen in een film. Demonstratie tegen machtsmisbruik in een film. Jaroslav Brodsky (Tsjechoslowakije) - Waarom heb ik mijn land verlaten? Aspassia Papathanassiou draagt voor. Christine Cunne zingt liederen van Theodorakis. Prof dr W.F. Wertheim - Z.O. Azie - een waarschuwing? Ed. Hoornik - Zo denk ik aan Dachau. H. Langbein - Joden in Polen. D. Ncayiyana (Zuid-Afrika) - Waarom heb ik mijn land verlaten? Karel Roskam - Onze broeders in Afrika. Theater Terzijde - De West en ons vrij Nederland.


26 december 1969 - Kerst in Kras

H. Wielek - Het programma. Peter Cohen - Ons onderwijs. J.H. Smeets - Onze zwijgende meerderheid. Lino Calle - Onze gastarbeiders. Cora Eshuis - voordracht van een kort stichtelijk kerstverhaaltje. D.H. Koek - Onze woningen. B.S. Polak - Ons abortusprobleem. Marius Monkau zingt Ik was de hoofdtrompetter van generaal van Heutz. Frits Moll - Onze West. H.J. Diekerhof - Onze buitenlandse politiek. F. Veelenturf - Onze kerken. Studentenkoor van de werkgroep Volkstaal-Liturgie zingt: Die zegt God te zijn. Cora Eshuis zegt een lief kerstgedichtje. Fragment uit Hochhuths "Der Stellvertreter". Marjan Kweksilber zingt: Een paard klaagt aan, door Brecht/Eisler. Mathieu Smedts - Onze kranten. Daniel de Lange - Ons cultuurbeleid. De schilder Leo Dooper vertelt. Peter Blanker zingt. Huib Riethof - Onze universiteiten. Wim Bos - Onze werkende jeugd. Jan Wolkers - Onze kerst. Studentenkoor zingt: Onze stad. Bart van Steenbergen - Onze toekomst.


4 mei 1970 - Onderdrukking 1970

G. van Benthem van den Bergh - Orde en verdringing. Jan Schaefer - 25 jaar woonellende. Film: Vier muren, van Johan v.d. Keuken. Dr A. L. Constandse - Onderdrukking en verzet in het buitenland. Nelly Frijda - 3 gedichten uit Angola. Alex la Guma - Zuid-Afrika. Twee anonieme brieven uit Angola en Brazilie. Dr J. Pluvier - Politieke gevangenen in Indonesië.


26 december 1970 - Wie heeft een stal te huur?

H. Wielek - opening over woningnood en ontwrichting spreken: C. van Calcar, psycholoog P. Blom, architekt H. Levy, arts Ed. van Thijn (aktiviteiten woningburo's) E. de Wind, psychiater Jaap van de Merwe zingt B. Sajet, arts (bejaardenhuisvesting) L. Calle (vert. buitenl. werknemers) P. Berlot, reklasseringsfunktionaris J. van den Dool aktiegroep 'Rijswijk' J. Schaefer, aktiegroep 'De Pi jp'


9 maart 1971 - De korporaals komen

Over de zgn. Mulder-wetten spreken: Wouter Gortzak, prof. L.H.C. Hulsman en dr A.L. Constandse.


4 mei 1971 - Hitler - Vorster - Nixon

Nelly Frijda - drie citaten. H. Wielek - Hitler ... en de paralellen. Nelly Frijda citaten. Hitler film: Alain Resnais 'Nacht en nevel'. Beate Klarsfeld - De Nazi's leven. Nelly Frijda - citaten apartheid. Karel Roskam - Vorster. Film: Witnesses. Nelly Frijda - citaten Nixon. Jan Boonstra - Nixons oorlog. film: Roger Pic 'Documents d'accusation'.


19 oktober 1971 - 't Krentenkabinet

Sprekers: J.M. den Uyl, C. Egas, dr W.H. Sengers, L. Brouwer en Jaap van de Merwe zingt.


4 mei 1972

H. Wielek - Kijken naar Duitsland. Jan H. de Groot - Executie Weteringsplantsoen (gedicht). Jan Kassies - Het verzet - voltooid verleden? Bas de Gaay Fortman - De armen en de rijken. Frits Kief - De koude en de hete oorlog. J.J. Voogd - De schuld van Nederland. Dr A.L. Constandse - Wat men verzwijgt; dia's over de elektronische oorlog in Indo-China, toegelicht door dr N. van Rhijn.


4 november 1972 - Conferentie over geweld

Inleiders: prof. H. de Graaf, G. van Benthem van den Bergh en Bertus Hendriks ruim 40 deelnemers (genodigden).


4 mei 1973 - De rechten van de mens?

Jaap van de Merwe - Herdenkingsrede. Kees Schuijt - Nederland en de rechten van de mens. Theo van Tijn - Rechten van de mens / rechten van het kapitaal. Mario de Matos - Over Portugal. Antonio Beja zingt Portugese protestsongs. Jules de Corte zingt. Lady A. Fleming - Over Griekenland. Lino Calle - Over Spanje. W.L. Meijering - Het jaar der martelingen. Film: Hasta la victoria siempre.


6 oktober 1973 - Vrijheid of koloniale waren

Ssamen met het Angola Comite, over de erkenning van Guinee-Bissau medewerkers: Relus ter Beek, Costa Andrade, J. de Vries Reilingh, Nelly Frijda en een zanggroep.


10 december 1973 - Djakarta-Djakarta

Samen met het Komitee Indonesie en Sjaloom. Medewerkers: Gerrit Huizer, Margaretha Ferguson, Jan Pluvier, W.F. Wertheim en Carmel Budiardjo. Gekombineerd met informatie aan de deelnemers aan de IGGI-conferentie die van 11 to en met13 december 1973 in Amsterdam plaatsvond.


4 mei 1974 - Amerika Amerika über alles

Filmbeelden van Achter het Nieuws over Chili. Eduardo Rochas - Chili. Jan Boonstra - Indochina. Frank Janzen - Portugal. Ibrahim - Indonesie. Nic Brink - Perzie. G.A. Mangakis - Griekenland. Nelly Frijda zingt.


4 mei 1975 - Tussen hoop en wanhoop

Julietta Campusano - Chili nu. Tiempe Nuevo, zang- en dansgroep uit Chili. Günther Walraff - leest voor uit zijn Griekenland-dagboek. K. Makropoulos - Griekenland nu. Jan Pronk - Nederland en de bevrijdingsbewegingen. Miguel Oliveira - Portugal nu. Francisco Carrasquer - Spanje voor een nieuw begin? Beate Clarsfeld - De justitie in de Bondsrepubliek.


4 mei 1976 - 't Kan hier niet gebeuren

Dr Arthur Lehning - Het begin? ds Beyers Naude (op band) - Waar het al is gebeurd. Film: Michel Brault 'Les ordres'.


4 mei 1977 - Denk ik aan Duitsland

Erich Fried, Bisschop Helmut Frenz (voorz. Amnesty Duitsland), Manuel da Conceisao (Brazilie) en prof. Krijn Strijd. Film: Protokoll.


4 mei 1978 - 4 mei toen - 4 mei nu

Gladys Diaz spreekt over Chili. Rodolfo Matorollo spreekt over Argentinie. Huub Oosterhuis spreekt over de perspektieven van de Chili Beweging. Johan van Minnen spreekt over Duitsland. Film: Chili, het moeilijkste moment (georganiseerd samen met de Chili Beweging Nederland).


7 februari 1979 - Recht in uitvoering

Kritische beschouwingen over de huidige houding van politie en justitie, een forum o.l.v. prof. mr G.E. Langemeijer met als leden prof. mr C.F. Rüter, H.C. Dors, prof. dr H. Bianchi, dr H. Peijster en Bouwe Kalma.


4 mei 1979 - De oorlog die Hitler won

H. Wielek - De oorlog die Hitler won. Jules de Corte zingt en praat. Prof. B. Delfgauw - Dreigt een nieuw fascisme? Prof. G. Mangakis - Latent fascisme in Zuid-Europa. Songgruppe 'Heinrich Heine' uit Düsseldorf zingt.


4 mei 1980 - Bevrijding en dreiging

Peter Gingold - Als je tegenover je moordenaars zit. Barbara Nielsen zingt liederen van Brecht. Gonzalo Murillo - Nicaragua en de rol van de V.S. en Zuid-Amerika. Prof. mr W.H. Nagel - Bevrijding en dreiging. Nel Kars - Ik wil over Hannie Schaft niet praten.


24 november 1980 - Atoomstaat

Robert Jungk - van atoomstaat tot atoomimperium. Dave van Ooyen - Kernenergie en ekonomie. Arend Voortman - Kernenergie en parlement. Hans Lourens - Kernenergie en demokratie.


4 mei 1981 - America, America

Nico Haasbroek - De invloed van Nieuw Rechts in de binnenlandse politiek van de V.S. Karel Roskam - V.S.: van bevrijding naar bedreiging. Het Nationaal Hekelkabaret. Thea Engel - De vrouwenbeweging in de strijd tegen het fascisme. Gerrit Welle - Pacifisme in atoomtijdperk, keuze of noodzaak? Prof. M.S. Arnoni - Is it really over?


4 mei 1982 - Kernbewapening = oorlogsmisdaad ?!

Samen met Paradiso e.a. Dr Marc Raskin, Meindert Stelling inleiders. Panel olv Johan van Minnen met: Prof. mr Kalshoven, Wim Berger, Fred van der Spek, Marianne van Ophuijsen e.a.


4 mei 1983 - Pleidooi voor de democratie

Inleidingen van Joop den Uyl, John Jansen van Galen, Karel van het Reve en Huub Jacobse. Tribunaal met J.L. Heldring, Jaap Burger Frits Reuter en An Thomassen-Lind.


4 mei 1984 - Van protest naar verzet

John Galtung, Sinie Strikwerda, Amsterdams Jongeren Toneel, Marianne van Ophuijsen en Strijdliederengroep Nieuwmarkt.


4 mei 1985 - De idealen

Mies Bouhuys, Henk Gortzak, Jac. v.d. Kar, David Kriek en Semmy Rietkerk.


4 mei 1986 - Verzet, toen en nu, hier en in Zuid-Afrika

Prof. van Arkel, Huub Oosterhuis, Rose Mothsepe, Mies Bouhuys. Zang: Morgenrood en Mother of Spear.


4 mei 1987 - Nicaragua zal overleven

Samen met het Nicaragua Comite. Ambassadeur Arguello, Christopher Dicky, prof. P. Kooymans, Ted van Hees en muziekgroep Castro.


4 mei 1988 - 20 jaar J'accuse - 1968 - 1988

Klankbeeld 20 jaar J'accuse. Jan Kassies, Nelly Frijda (Neruda - Ode aan de lucht), Margaretha Ferguson, Ana Maria Conrado (liederen uit Argentinie), G.A. Mangakis, Theo van Tijn, Marjanne Kweksilber (liederen van Brecht/Eisler), Sienie Strikwerda, Marianne van Ophuijsen (Zuidafrikaanse gedichten).

Top